Створення: 29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Гудко Володимир Петрович, володiє 5,6% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Гiрiн Вiталiй Леонiдович, володiє 20% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена ревiзор Сальдо Любов Павлiвна, володiє 30% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Гудко Володимир Петрович, володiє 5,6% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Гiрiн Вiталiй Леонiдович, володiє 20% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана ревiзором термiном на три роки Сальдо Любов Павлiвна, володiє 30% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.