Створення: 15.10.2015

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 07/10/2015

  • У зв’язку iз отриманням 15.10.2015 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 07.10.2015, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй фiзичної особи зменшився з 35,97% голосуючих акцiй (20% до статутного капiталу) до 0%.
  • У зв’язку iз отриманням 15.10.2015 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 07.10.2015, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй фiзичної особи збiльшився з 0% до 35,97% голосуючих акцiй (20% до статутного капiталу).